özbekistan
  ÖZBEKİSTAN HAKKINDA BİLGİ
 

                                                                                                                                                             
Dosya:Flag of Uzbekistan.svg     
özbekistan bayrağı

  Dosya:Coat of Arms of Uzbekistan.svg
   özbekistan arması

Özbekistan

Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti

Başkenti: Taşkent (Nüfusu: 2.210.000)

Diğer önemli şehirleri: Buhara, Semerkant, Namangan, Fergana, Nukus, Hive, Hokand, Andican, Urgenç.

Yüzölçümü: 447.400 km2 (165.000 km2'si Karakalpak Özerk Cumhuriyeti, 281.400 km2'si asıl Özbekistan.)

Nüfusu: 21.905.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 41'i şehirlerde yaşamaktadır. Ortalama ömür 69 yıldır. Çocuk ölümlerinin oranı binde 35'dir. Nüfusun % 41'i % 14 yaşın altındakiler oluşturmaktadır.

Km2 başına düşen insan sayısı: 49

Nüfus artış hızı: % 2.2

Etnik yapı: Özbekistan nüfusunun % 71'ini Özbekler oluşturmaktadır. İkinci sırada % 10 orana sahip olan Ruslar gelir. Diğer etnik unsurların başta gelenleri ve genel nüfusa oranları ise şöyledir: Tacikler % 4.7, Kazaklar % 4, Karakalpaklar % 2, Tatarlar % 1.7, Kırım Tatarları % 1. Bunların dışında kalan etnik unsurların oranları % 1'in altındadır. Onların da başta gelenleri şunlardır: Koreliler, Kırgızlar, Ukraynalılar, Türkmenler, Meshet Türkleri, Yahudiler, Azeriler, Başkırtlar, Uygurlar, Çuvaşlar. Bu etnik unsurlardan Ruslar, Koreliler, Ukraynalılar ve yahudiler dışında kalanlar Türk topluluklarıdır. Türklerin tamamına yakını Müslümandır. Ruslar ve Ukraynalılar genellikle ortodoks hıristiyan, Koreliler ise çoğunlukla budisttir. Özbekistan'ın yerli halkı ve en büyük etnik kitle olan Özbekler Türkçe'nin Çağatay Karluk lehçeleri grubuna giren bir lehçesini konuşurlar. Eskiden Arap harfleriyle yazılırdı. Sovyet döneminde kiril alfabesiyle yazılmaya başlandı. Özbekler sünni ve hanefidirler. Çoğunluğu Özbekistan'da toplanmıştır. Ayrıca Afganistan başta olmak üzere komşu ülkelerde de belli bir Özbek nüfus mevcuttur. (Ayrıca Özbekistan'a komşu ülkelerin etnik yapılarına bkz. Diğer Türk unsurlar hakkında da diğer Türk cumhuriyetlerinin etnik yapılarına bkz.)

 

Dil: Resmi dil Özbekçe'dir.

 

 

Din: Özbekistan halkının % 89.5'i Müslümandır. Müslümanların yaklaşık % 93'ü sünni ve hanefi, kalanı Şiidir. % 9 oranında ortodoks hıristiyan, % 0.92 oranında budist, % 0.54 oranında da yahudi bulunmaktadır


RESMİ ADI

BAŞKENT

Özbekistan Cumhuriyeti

Taşkent

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

YÜZÖLÇÜMÜ/NÜFUSU

31 Ağustos 1991

447.000 km2 / 24.102.473

DİLİ

YÖNETİM BİÇİMİ

Özbek Türkçesi % 74.3 Rusça % 14.2 diğer % 7.1

Cumhuriyet

DEVLET BAŞKANI

PARA BİRİMİ

İslam Kerimov

Sum

KOMŞULARI

ULUSLARARASI KODU

Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan

UZ

GSMH

ARAZİ YAPISI

59 Milyar $ (1998 )

Çoğunluğu düz. Doğusunda Fergana vadisi, batısında Nukus ovası

İDARİ DURUMU

ÖNEMLİ ŞEHİRLER

12 şehir, 72 rayon (ilçe).

Taşkent, Semerkant, Buhara, Hiva, Cizzah, Nukus

 

 
  Şimdiye kadar 45067 ziyaretçi (72564 klik) gezmiştir. @göçürülemez 2010-2011 MURAT YİĞE  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=