özbekistan
  TÜRKLERİN TAKVİMLERİ
 

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl   365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Bu takvim Türkler'den başka Çin,Moğol,Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya'nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır.

Hicrî Takvim (Arapça: التقويم الهجري), İslam Peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan takvim sistemi. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır.

Celali Takvimi

Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvimde Nevruz yılbaşı olarak kabul edilmiştir...

Rumi Takvim

Mali işlerde kullanılmak üzere eski Bizans takvimi esas alınarak hazırlanmıştır. 1839'da bütün resmi ve mali işlemlerde Hicri takvimle beraber kullanılmaya başlandı. Başlangıç olarak Hicret alınmış ancak Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Rumi takvim 1 Ocak 1926'da Miladi takvimin yürürlüğe girmesine kadar kullanılmıştır. Miladi takvimin kabul edilmesine rağmen mali yılbaşı Mart ayı olarak kabul edilmiş ve bu uygulama 1982'ye kadar devam etmiştir.

Miladi Takvim

Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvim ilk defa Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Bu takvim; İyonlar, Yunanlar ve Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Roma İmparatoru Jullius Cesar ve Papa XII.Gregor tarafından düzenlenerek günümüzdeki şeklini almıştır. Başlangıç olarak (Milat) Hz.İsa'nın doğum günü kabul edilmiştir. Miladi Takvim 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiyede de kullanılmaya başlanmıştır.

  • - Hz.İsa'nın doğumu (Milat) başlangıç alınmıştır.
     
  • - Milattan önceki tarihlerde rakamsal değeri büyük olan tarih daha eski bir tarihi gösterir.
     
  • - Milattan sonraki tarihlerde rakamsal değeri büyük olan günümüze daha yakın bir tarihi gösterir.

    Kendine özgü takvim hazırlayan uygarlıklar takvim başlangıçlarını ayarlarken kendileri için önemli görülen olayları dikkate almışlardır. Musevilerde ilk yaradılış günü (M.Ö 3760), Yunanlarda ilk olimpiyatlar (M.Ö 776), Romalılarda Roma'nın kuruluşu (M.Ö 753), Hristiyanlarda Hz.İsa'nın doğumu (0), Müslümanlarda ise "Hicret olayı" (M.S 622) Başlangıç olarak alınmıştır

  

      Dosya:12 Hayvanlı Takvim.jpg

    takvim

     

    Celali Takvimi

   

      miladi takvim  
 
 
Sıra Ay Gün sayısı
1 Ocak 31
2 Şubat 28 veya 29
3 Mart 31
4 Nisan 30
5 Mayıs 31
6 Haziran 30
7 Temmuz 31
8 Ağustos 31
9 Eylül 30
10 Ekim 31
11 Kasım 30
12 Aralık 31

          rumi takvimi

Ay Malî Yıl olarak Türkçe Osmanlıca Gün Notlar
1 Onbirinci Ay Kânûn-ı Sânî كانون الثاني 31 İkinci Kânûn
2 Onikinci Ay Şubat شباط 28  
3 Birinci Ay Mart مارت 31  
4 İkinci Ay Nisan نيسان 30  
5 Üçüncü Ay Mayıs مايس 31  
6 Dördüncü Ay Haziran حزيران 30  
7 Beşinci Ay Temmuz تموز 31  
8 Altıncı Ay Ağustos أغسطس 31  
9 Yedinci Ay Eylül أيلول 30  
10 Sekizinci AY Teşrin-i Evvel تشرين الاول 31 İlk Teşrin
11 Dokuzuncu Ay Teşrin-i Sânî تشرين الثاني 30 İkinci Teşrin
12 Onuncu Ay Kânûn-ı Evvel كانون الاول 31 İlk Kânûn

 

 
  Şimdiye kadar 45067 ziyaretçi (72548 klik) gezmiştir. @göçürülemez 2010-2011 MURAT YİĞE  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=