özbekistan
  TÜRK DÜNYASI
 

                     TÜRK DÜNYASI

 Türk Dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan
  coğrafive  kültürel  bir kavram .
Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan,
  Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan
.

  Türk Dünyası, Tüm Türk soylu halklarını kapsayan bir kavramdır. Bazı araştırmacılar
   sadece
Orta Asya için bu kavramı kullanır. Türkistan kavramı ile eş anlamlı kullanıldığı
   da olur. Ancak Orta Asya ve
Türkistan kavramlarından daha geniş bir kavramı ifade eder.

  Türk Dünyası, Orta Asya'ya ek olarak Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya
  Federasyonu
içindeki Türki bölgeler ile Türk diasporasını kapsar. Çünkü
  kavramın ifade ettiği, tüm Türk Cumhuriyetleri ve özerk Türk Cumhuriyetleri
  ve topluluklarıdır.

 Türk Dünyası ile eşanlamlı olan Türkeli kavramı ise, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın
  başlarında tüm Türk halkları  için kullanılmış coğrafi ve kültürel bir kavram olarak
  eskilerde kalmıştır. Çoğunlukla, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler için kullanılmaktadır.

 Türk Dünyası kavramı Türk halklarının Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya,
  Orta Doğu, İran ve Balkanlar coğrafyasında genel bir yayılım gösteren Türk halklarını
  ve Türk devletletini ifade etmektedir.

 çağdaş türk devletleri                                       
  -Türkiye
  -kuzey kıbrıs Türk cumurhiyeti(k.k.t.c)
  - Azerbeycan
  -kazakistan 
  -kırgızistan
  -özbekistan
 -Türkmenistan
 Bağımsız Türk devletlerin bayrakları

      
   

     
  
  
  
  

   
  
  Türk dilleri
  


 Dosya:Türk dilleri.png
Türk dilleri
  

  Tüm Türk dilleri konuşanların sayısının dillere göre paylaşımı

  Nüfüs

  Türk halklarının nüfusları:Türkler- 77-83 milyon,Azerbaycan Türkleri
  -30-35 milyon ,Özbekler-  28-  30 milyon,Uygurlar- 20-25 milyon
   ,
Kazaklar- 16-18 milyon,Tatarlar-   10-12 milyon,Türkmenler- 8-9
   milyon,
Kırgızlar- 5-6 milyon,Çuvaşlar- 2.5 milyon ,Başkırtlar- 2   milyon 
   ,
Kaşkay Türkleri 1.5-2 milyon ve diğer Türk halkları 10-15 milyon 
   nüfusa sahiptirler.

    Türk dünyasını oluşturan milletlerin toplam sayısı dünyada 200
    milyon ile 230 milyon arasında bulunmaktadır.

   Türk dünyası ekonomisi

    Türk dünyası ülkelerinin en sanayileşmiş olanı Türkiye'dir.  
    Türkiye'den    sonra Kazakistan-Azerbaycan-Türkmenistan
    -Özbekistan- Kırgızistan olarak gider
.

      TÜRK DÜNYA HARİTASI

    Dosya:Türk dünyası.PNG


 
  Şimdiye kadar 45067 ziyaretçi (72567 klik) gezmiştir. @göçürülemez 2010-2011 MURAT YİĞE  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=