özbekistan
  BAĞIMSAZ TÜRK CUMURHİYETLERİ
 
 
BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti - 29 Ekim 1923
 

Azerbaycan Cumhuriyeti - 30 Ağustos 1991Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 15 Kasım 1983Türkmenistan Cumhuriyeti - 27 Ekim 1991Özbekistan Cumhuriyeti - 1 Eylül 1991Kazakistan Cumhuriyeti - 16 Aralık 1991Kırgızistan Cumhuriyeti - 31 Ağustos 1991RUSYA FEDERASYONU'NA BAĞLI TÜRK FEDERE CUMHURİYETLERİ

Adıge Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)Dağıstan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)Çeçenistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)İnguşetya Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Kuzey Osetya - Alanya Cumhuriyeti (K. Kafkas)Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)Kalmukistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)Başkurtistan Cumhuriyeti (Volga)Tataristan Cumhuriyeti (Volga)Çuvaşistan Cumhuriyeti (Volga)Altay Cumhuriyeti (Sibirya)Hakasya Cumhuriyeti (Sibirya)Tuva Cumhuriyeti (Sibirya)Saha - Yakutistan Cumhuriyeti (Uzak Doğu)


 
TÜRK ÖZERK BÖLGELERİ

Gagavuz Bölgesi (Moldova)Kırım-Tatar Bölgesi (Ukrayna)Nahçıvan Bölgesi (Azerbaycan)Acaristan Bölgesi (Gürcistan)Karakalpak Bölgesi (Özbekistan)Doğu Türkistan - Uygur Bölgesi (Çin, Sincan)
 
                                                                          TÜRK TOPLULUKLARI (1.Bölüm)

                                                                              Üsküp Türkleri (Makedonya)

                                                

Batı Trakya (Gümülcine) Türkleri (Yunanistan)Arnavut Türkleri (Arnavutluk)Kosova Türkleri (Sırbistan)Sancak Türkleri (Sırbistan, Yeni Pazar)Sancak Türkleri (Sırbistan, Karadağ)Bosna Türkleri (Bosna-Hersek)Hırvat Türkleri (Hırvatistan)Polonya Tatarları (Polonya)Bulgar Türkleri (Bulgaristan)Belarus Tatarları (Rusya, Belarus Cumh.)Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)Gagavuz Türkleri (Moldova)

Mesket - Ahıska Türkleri (Gürcistan)Acaristan Türkleri (Gürcistan)Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)

TÜRK TOPLULUKLARI (2.Bölüm)
Kuzey Kafkas Halkları (Rusya, Kuzey Kafkasya)

Adıge Halkı (Rusya, Adıge Cumh.)Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)

Dağıstan Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)

Nogay Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)

İnguş Türkleri (Rusya, İnguşetya)Lezgi Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)Kabardey Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)Balkar Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)

Karaçay Çerkesleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)Karaçay Türkleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)Nahçıvan Türkleri (Azerbaycan)TÜRK TOPLULUKLARI (3.Bölüm)

Azeri Türkleri (İran)Türkmenler (Irak)Kaşkay Türkleri (İran)

Kerkük Türkmenleri (Irak)Erbil Türkmenleri (Irak)Karakalpak Türkleri (Özbekistan)Talas Türkleri (Kırgızistan)Karakurum Türkleri (Pakistan, Hunza)Hazar Türkleri (Afganistan)

Tacik Türkleri (Tacikistan)Kazan Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)Altay Türkleri (Rusya, Altay Bölgesi)İdil-Ural Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)Hakas Türkleri (Rusya, Hakasya Cumh.)Yakut - Saha Türkleri (Rusya, Yakutistan Cumh.)Kansu Türkleri (Çin, Kansu Bölgesi)Uygur Türkleri (Çin, Sincan Bölgesi)

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE AMBLEMİ

Güneşin Çevresindeki Onaltı Yıldızla Simgelenen, Geçmişteki Onaltı Büyük Türk İmparatorluğu

1 - Büyük Hun İmparatorluğu2 - Batı Hun İmparatorluğu3 - Avrupa Hun İmparatorluğu4 - Ak Hun İmparatorluğu5 - Göktürk İmparatorluğu6 - Avar İmparatorluğu7 - Hazar İmparatorluğu8 - Uygur Devleti9 - Karahanlılar10 - Gazneliler11 - Büyük Selçuk İmparatorluğu12 - Harzemşahlar13 - Altınordu Devleti14 - Büyük Timur İmparatorluğu15 - Babür İmparatorluğu16 - Osmanlı İmparatorluğuOSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (1.Bölüm)

(1375) Katalan Atlası'na göre Osmanlı Bayrağı(1453) İstanbul'un fethinde Osmanlı Bayrağı1499 İnebahtı zaferinde Osmanlı Bayrağı1538 Preveze zaferinde Turgut Reis'in SancağıKadırga Filosu Komutanı Sancağı (1685)Akdenizde Türk Korsanları (1685)Vezîr-i Âzam Sancağı (1862 - Colton's Atlas)OSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (2.Bölüm)

Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1798)Osmanlı Hilâfet Sancağı (1798)19. yy Hollanda Atlasına göre Türk BahriyesiKaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857'ye kadar)Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1897)İmparatorluk Bayrağı (1914)Sultan 5. Mehmed Reşad Hân'ın Tuğrası (1909)Bahriye Sancağı (1917)Sultan 2. Abdûlhamîd Hân'ın Tuğrası (1876)15. yüzyıldan Hilâl ve Güneşli Ak SancakBarbaros Hayreddin Paşa'nın Sancağı (1533)Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zülfikârlı Al Sancağı1683 Viyana Kuşatmasında Zülfikârlı Sancak17. yüzyıl al renkli sancaktan sırma işli "Zülfikâr" detayıVeee son olarak Atamız hayattayken statüsünü belirlediği ancak hukuki varlığını
rahmetli olduktan sonra (1939 da) Türkiye Cumhuriyetine ilhak olarak bitiren Hatay...

HATAY CUMHURİYETİ
29.05.1937 - 30.06.1939
TÜRK ÖZERK BÖLGELERİ

Gagavuz Bölgesi (Moldova)Kırım-Tatar Bölgesi (Ukrayna)Nahçıvan Bölgesi (Azerbaycan)Acaristan Bölgesi (Gürcistan)Karakalpak Bölgesi (Özbekistan)Doğu Türkistan - Uygur Bölgesi (Çin, Sincan)
 
TÜRK TOPLULUKLARI (1.Bölüm)

Üsküp Türkleri (Makedonya)Batı Trakya (Gümülcine) Türkleri (Yunanistan)Arnavut Türkleri (Arnavutluk)Kosova Türkleri (Sırbistan)Sancak Türkleri (Sırbistan, Yeni Pazar)Sancak Türkleri (Sırbistan, Karadağ)Bosna Türkleri (Bosna-Hersek)Hırvat Türkleri (Hırvatistan)Polonya Tatarları (Polonya)Bulgar Türkleri (Bulgaristan)Belarus Tatarları (Rusya, Belarus Cumh.)Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)Gagavuz Türkleri (Moldova)

Mesket - Ahıska Türkleri (Gürcistan)Acaristan Türkleri (Gürcistan)Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)

TÜRK TOPLULUKLARI (2.Bölüm)
Kuzey Kafkas Halkları (Rusya, Kuzey Kafkasya)

Adıge Halkı (Rusya, Adıge Cumh.)Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)

Dağıstan Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)

Nogay Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)

İnguş Türkleri (Rusya, İnguşetya)Lezgi Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)Kabardey Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)Balkar Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)

Karaçay Çerkesleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)Karaçay Türkleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)Nahçıvan Türkleri (Azerbaycan)TÜRK TOPLULUKLARI (3.Bölüm)

Azeri Türkleri (İran)Türkmenler (Irak)Kaşkay Türkleri (İran)

Kerkük Türkmenleri (Irak)Erbil Türkmenleri (Irak)Karakalpak Türkleri (Özbekistan)Talas Türkleri (Kırgızistan)Karakurum Türkleri (Pakistan, Hunza)Hazar Türkleri (Afganistan)

Tacik Türkleri (Tacikistan)Kazan Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)Altay Türkleri (Rusya, Altay Bölgesi)İdil-Ural Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)Hakas Türkleri (Rusya, Hakasya Cumh.)Yakut - Saha Türkleri (Rusya, Yakutistan Cumh.)Kansu Türkleri (Çin, Kansu Bölgesi)Uygur Türkleri (Çin, Sincan Bölgesi)

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE AMBLEMİ

Güneşin Çevresindeki Onaltı Yıldızla Simgelenen, Geçmişteki Onaltı Büyük Türk İmparatorluğu

1 - Büyük Hun İmparatorluğu2 - Batı Hun İmparatorluğu3 - Avrupa Hun İmparatorluğu4 - Ak Hun İmparatorluğu5 - Göktürk İmparatorluğu6 - Avar İmparatorluğu7 - Hazar İmparatorluğu8 - Uygur Devleti9 - Karahanlılar10 - Gazneliler11 - Büyük Selçuk İmparatorluğu12 - Harzemşahlar13 - Altınordu Devleti14 - Büyük Timur İmparatorluğu15 - Babür İmparatorluğu16 - Osmanlı İmparatorluğuOSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (1.Bölüm)

(1375) Katalan Atlası'na göre Osmanlı Bayrağı(1453) İstanbul'un fethinde Osmanlı Bayrağı1499 İnebahtı zaferinde Osmanlı Bayrağı1538 Preveze zaferinde Turgut Reis'in SancağıKadırga Filosu Komutanı Sancağı (1685)Akdenizde Türk Korsanları (1685)Vezîr-i Âzam Sancağı (1862 - Colton's Atlas)OSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (2.Bölüm)

Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1798)Osmanlı Hilâfet Sancağı (1798)19. yy Hollanda Atlasına göre Türk BahriyesiKaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857'ye kadar)Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1897)İmparatorluk Bayrağı (1914)Sultan 5. Mehmed Reşad Hân'ın Tuğrası (1909)Bahriye Sancağı (1917)Sultan 2. Abdûlhamîd Hân'ın Tuğrası (1876)15. yüzyıldan Hilâl ve Güneşli Ak SancakBarbaros Hayreddin Paşa'nın Sancağı (1533)Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zülfikârlı Al Sancağı1683 Viyana Kuşatmasında Zülfikârlı Sancak17. yüzyıl al renkli sancaktan sırma işli "Zülfikâr" detayıVeee son olarak Atamız hayattayken statüsünü belirlediği ancak hukuki varlığını
rahmetli olduktan sonra (1939 da) Türkiye Cumhuriyetine ilhak olarak bitiren Hatay...

HATAY CUMHURİYETİ
29.05.1937 - 30.06.1939
 
  Şimdiye kadar 45067 ziyaretçi (72557 klik) gezmiştir. @göçürülemez 2010-2011 MURAT YİĞE  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=